mgr Ewa Grzywacz

Ewa Grzywacz

Pracuję w nurcie psychologii pozytywnej, terapii kreatywnej i prowokatywnej oraz krótkoterminowej.

 

Zakres moich kompetencji to:

 

• ROZWÓJ osobisty: błędne przekonania i schematy poznawcze, poczucie własnej wartości, podświadome blokady, uwalnianie sygnałów z ciała, samorealizacja

 

• NAŁOGI (terapia pogłębiona) – uzależnienie od alkoholu, narkotyków, jedzenia, Internetu, hazardu, seksu, zakupów, pracy

 

• WSPARCIE i LECZENIE: kryzys, przemoc, choroba, trudna sytuacją życiowa, trauma, zaburzenia psychiczne

 

• PORADNICTWO I DIAGNOSTYKA psychologiczna

 

  

Wykształcenie: 

• mgr psychologii (Uniwersytet Warszawski)

• Studia podyplomowe: Seksuolgia, Terapia Rodzin oraz Psychologia sportu (K.U.Leuven, Belgia)

• Specjalista terapii uzależnień: Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomani

• Studia podyplomowe: Mniejszości i Odmienności kulturowe (Uniwersytet Warszawski)

• Szkolenia i treningi w zakresie sztuki bycia w relacji z pacjentem

• Szkolenia w zakresie redukcji szkód

• Szkolenia w zakresie profilaktyki narkotykowej

• Psychodrama

• Dialog Motywujący

• Terapia Candis

 

Doświadczenie zawodowe:

 
  • Prolo-Med, Poradnia Terapii i Rehabilitacji – prywatna praktyka od 2012 r.
  • Poradnia MCPiILU – Kraków – terapia ambulatoryjna (3lata)
  • Stacjonarny długoterminowy ośrodek leczenia uzależnień MONAR (5 lat)
  • „Street working” – praca z dziećmi i młodzieżą zagrożoną/wykluczoną społecznie oraz w środowisku homoseksualnym, w tym wsparcie dla ich rodzin. (Warszawa – Praga Północ oraz slumsy w Brazylii i Boliwii) (4 lata)
  • Prowadzenie i realizacja projektów unijnych: wspieranie osób wykluczonych na rynku pracy, sporty ekstremalne w środowisku pseudokibiców oraz wśród osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
  • Praca z dziećmi wykorzystywanymi seksualnie
  • Prowadzenie szkoleń z zakresu terapii kreatywnej, rozwijania poczucia własnej wartości, motywacji do zmiany
 

Prywatnie jestem matką dwóch synów i kanarka.

Jestem też szczęśliwą posiadaczką niekończących się pokładów energii życiowej, które równoważę w malowaniu, improwizacji tanecznej i brataniu się z końmi.

Praca, którą wykonuję to naturalny wynik mojej pasji życiowej, polegającej na poszerzaniu pola świadomości.

Życie nie oszczędziło mi choroby oraz wielu trudnych sytuacji, podczas których korzystałam z terapii. Ucząc się zawodu, przeszłam też kilka treningów inter- i intra- psychicznych oraz terapię grupową metodą psychodramy. Dziś korzystam z superwizji.

Uważam, że każde cierpienie może być początkiem czegoś dobrego - jakiejś ważnej/potrzebnej zmiany. Poza tym, w byciu szczęśliwym chodzi o to, żebyśmy umieli radzić sobie ze smutkami.