dr. hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. WSE

Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera

Anna Siewierska-Chmaj, prof. WSE

Politolog. Doktoryzowała się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Habilitację uzyskała decyzją Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dyrektor Instytutu Badań nad Cywilizacjami w Rzeszowie. Zainteresowania naukowe: język polityki, mitologia polityczna, teologia polityczna, wielokulturowość, polityka migracyjna i integracyjna państwa, komunikacja międzykulturowa, tożsamość we współczesnym świecie. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Członek Rady Programowej Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym.

Za książkę Mity w polityce. Funkcje i mechanizmy aktualizacji, nominowana do Nagrody Znaku i Hestii im. ks. prof. Józefa Tischnera.