Konsorcjum Akademickie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera od 2005 roku wchodzi w skład Konsorcjum Akademickiego tworzonego przez:

wse konsorcjium akademickie

Zasadniczym celem działalności Konsorcjum Akademickiego jest wspólna praca nad jakością procesu kształcenia oraz prowadzenie badań na rzecz nauki i środowiska gospodarczego.

Efektami współpracy są m.in.:

 • bogata i dostosowana do wymogów rynku oferta dydaktyczna, obejmująca: kursy, szkolenia,studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe,
 • zintegrowany system zarządzania „Uczelnia.XP”, który wspomaga proces zarządzania uczelniami oraz szeroko pojętym tokiem studiów,
 • jednolity system stypendialny, bazujący na środkach własnych uczelni partnerskich, środkach z budżetu państwa oraz kwotach przekazywanych przez sponsorów, które przekładają się na świadczenia stypendialne dla studentów,
 • system doboru kadry i podnoszenia kwalifikacji pracowników dydaktycznych,
 • wspólnie realizowane projekty naukowo-badawcze,
 • poszerzanie grona zagranicznych uczelni partnerskich.

Działanie w Konsorcjum Akademickim to również korzyści dla studentów:

 • wspólna oferta dydaktyczna umożliwiająca kontynuowanie lub równoległe studiowanie na uczelniach partnerskich,
 • zniżki w czesny oraz możliwość nauki w ramach studiów II stopniaz pominięciem procesu kwalifikacyjnego oraz bez ponoszenia kosztów wpisowego dla absolwentów WSE, WSIiZ, WSZiA,
 • możliwość korzystania z bazy i infrastruktury każdej uczelni,  w tym również z Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej,   gdzie do dyspozycji oddane są m.in. jedna z największych w Polsce hal sportowych, stadnina koni, park linowy, a także wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt sale konferencyjne i komputerowe oraz liczne specjalistyczne laboratoria,
 • wymiana wiedzy i doświadczeń między uczelniami - uczelnie organizują wspólne dyskusje z udziałem polskich i zagranicznych autorytetów, seminaria, konferencje, spotkania autorskie, wystawy fotograficzne, warsztaty wielokulturowe dla studentów,
 • szersze pole dla działalności studenckiej m.in. wspólne projekty studenckie, Instytut Badań nad Cywilizacjami,
 • staże zagraniczne, praktyki, wspólna organizacja szkół letnich, obozów, wyjazdów, które umożliwiają studentom podniesienie konkurencyjności na rynku pracy potwierdzając ich umiejętności
 • dodatkowe zajęcia dla studentów realizowane we współpracy z wybitnymi wykładowcami, studenci mogą brać udział w wybranych przez siebie zajęciach i wykładach na partnerskich uczelniach
 • najnowocześniejszy w Polsce system zarządzania uczelnią i obsługą procesu dydaktycznego – wykorzystanie najnowszych technologii i rozwiązań informatycznych w celu zwiększenia efektywności obsługi studenta m.in. Distance Learning, Wirtualny Dziekanat oraz platforma Wirtualna Uczelnia