Barbara Grodowska

Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami i Programami MARR

Barbara Grodowska

Ekspert w kreowaniu i zarządzaniu projektami. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania na realizację inwestycji oraz rozwój przedsiębiorstw. Od 15 lat związana z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Od 10 lat nadzoruje działania dwóch funduszy seed capital. Od 8 lat współpracuje z instytucjami publicznymi tj. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, NCBIR, PARP w zakresie oceny i wdrażania projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Współtwórczyni FabLab Małopolska. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalizacja Handel zagraniczny.