Edyta Klimowska-Bobula

Główny Specjalista ds. Zarządzania i Administrowania w WUP

Edyta Klimowska-Bobula

Główny specjalista ds. zarządzania i administrowania w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, zarządzająca m.in. zespołami realizującymi zadania związane z rozwojem zasobów ludzkich oraz zespołem zapewniającym jakość kształcenia w regionie. W poprzednich latach nadzorująca pracę Centrów Informacji i Kariery Zawodowej oraz wdrażanie projektów podnoszenia kwalifikacji osób dorosłych z wykorzystaniem podmiotowego systemu kształcenia. Wcześniej związana z instytucjami szkoleniowymi, jako osoba zarządzająca i realizująca projekty wspierające kształcenie dorosłych. Współtwórczyni koncepcji funkcjonowania Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych w Polsce, współautorka metodyki prowadzenia zajęć w „zagrodach”.