Edyta Klimowska-Bobula

Główny Specjalista ds. Zarządzania i Administrowania

Edyta Klimowska-Bobula

Zarządzająca zespołami realizującymi zadania z zakresu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, Programami Regionalnymi, Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz nadzorująca realizację projektów wspierających kształcenie ustawiczne osób dorosłych oraz bilansowanie kariery w ramach poradnictwa zawodowego. Przewodnicząca polskiej części grupy roboczej ds. pracy i polityki socjalnej w ramach polsko-słowackiej komisji międzyrządowej do spraw współpracy transgranicznej przy MSWiA.