Klaudia Kossowska-Roczniak

Wiceprezes Zarządu Heuresis Sp. z o. o.

Klaudia Kossowska-Roczniak

Ekspert w zakresie HR i zarządzania; obecnie Wiceprezes Heuresis - firmy doradczo-szkoleniowej oraz prezes Fundacji Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM; poprzednio kilkunastoletnie doświadczenie jako osoba zarządzająca obszarem personalnym i administracyjnym w funkcji członka zarządu średniej wielkości firma produkcyjna przemysłu lekkiego z polsko-amerykańskim kapitałem; oraz praca dydaktyczna - nauczyciel Akademicki Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykształcenie formalne: studia magisterskie Filologia Angielska Uniwersytet Jagielloński; studia podyplomowe: Prawo Pracy Akademia im. L. Koźmińskiego. Wykształcenie nieformalne: Certified International Professional HR Executive; Certified Intenrational, Professional Training Manager z American Certification Institute.