Rada Patronacka

Rada Patronacka Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera to grono wybitnych przedstawicieli świata nauki, kultury i polityki. Grono osób niezwykle dla nas ważnych, osób, które obdarzyły nas zaufaniem i życzliwie wspierają WSE od początku jego istnienia. Członkowie Rady Patronackiej często goszczą w naszych murach, spotykając się ze studentami i wygłaszając wykłady.

Radę Patronacką tworzą: