prof. Władysław Stróżewski

Władysław Stróżewski

filozof, redaktor „Kwartalnika Filozoficznego”, czynny członek Polskiej Akademii Umiejętności, a także przewodniczący Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.