Adam Zagajewski

Adam Zagajewski

poeta, eseista, prozaik, tłumacz, związany z poetyckim ruchem Nowej Fali w Krakowie, członek redakcji Zeszytów Literackich orazczłonek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

 

Fot. Michał Łepecki