prof. Jerzy Jedlicki

Jerzy Jedlicki

Polski historyk idei, profesor nauk humanistycznych w Instytucie Historii PAN.