dr Jacek Saryusz-Wolski

Jacek Saryusz-Wolski

poseł do Parlamentu Europejskiego, polityk, dyplomata, ekspert w sprawach integracji europejskiej. Członek Komisji Spraw Zagranicznych, zastępca Komisji Budżetowej, przewodniczący delegacji ds. stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO.