Założyciel

Założycielem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera jest Europejskie Centrum Certyfikacji (ECC).  Jego rolą jest wspieranie misji uczelni jako instytucji ważnej dla polskiej edukacji i cenionej na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym. ECC pomaga również w rozwoju potencjału organizacyjnego i finansowego Uczelni. Szczególnie duże znaczenie ma pod tym względem współpraca z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ). Wspólne działania obu uczelni koncentrują się przede wszystkim na wykorzystaniu osiągnięć informatycznych w zakresie zarządzania uczelnią, obsługi studentów i procesu dydaktycznego mających odzwierciedlenie we wdrożeniu w WSE nowoczesnego systemu Uczelnia XP, który usprawnia organizację procesu dydaktycznego i obniża koszty administracyjne. Istotną kwestią są również kontakty międzynarodowe z uczelniami azjatyckimi, które pozwalają podejmować naukę w WSE studentom z krajów Dalekiego Wschodu. Trzecim obszarem współpracy jest aktywność grantowa i pozyskiwanie funduszy ze środków europejskich. Pod tym względem obie uczelnie należą do czołówki polskich szkół wyższych. Ponadto ECC prowadzi szkolenia z zakresu informatyki i języków obcych, umożliwiając ich uczestnikom uzyskanie certyfikatów międzynarodowych oraz tworząc autoryzowane ośrodki egzaminacyjne

 

rektor-tpomianek

„Kilka lat temu Społeczny Instytut Wydawniczy Znak zaprosił partnerów do inwestowania w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera co miało zapewnić dalszy dynamiczny rozwój uczelni. Każda z instytucji, która była współudziałowcem, miała do odegrania określoną rolę. Ponieważ WSIiZ jest liderem w Polsce, jeśli chodzi o wykorzystanie osiągnięć informatyki w zarządzaniu uczelnią i obsłudze studentów, to znaczna część naszego know-how została sukcesywnie wdrożona w krakowskiej uczelni.WSE została zapewniona nowoczesna infrastruktura i nowoczesne metody zarządzania. Ponieważ mamy też duże osiągnięcia w zakresie przyznawania międzynarodowych certyfikatów, szczególnie w obszarze języków obcych i informatyki, chcieliśmy, aby studenci WSE także mieli możliwość ich zdobycia. Przełożyło się to na ich konkretne umiejętności i mocną pozycję na rynku pracy.”

 

Prof. nadzw., dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

 

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera została powołana z inicjatywy:

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania  w Rzeszowie (WSIiZ)

wsiiz logo

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powstała w 1996 roku i obecnie jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce, co od kilku lat potwierdzają wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach edukacyjnych. Obecnie kształci ponad 10 tys. studentów, w tym 1300 z zagranicy. WSIiZ oferuje studia magisterskie, inżynierskie i licencjackie na kilkunastu najbardziej poszukiwanych kierunkach i specjalnościach.

Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak

znak logo

Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK to instytucja, która od 1959 roku wspiera rozwój polskiej kultury i literatury. Znak to nie tylko jedno z najprężniejszych wydawnictw książkowych, łączących ambitny poziom (z ramienia ZNAKU wydano dzieła m.in.: Wisławy Szymborskiej, Normana Daviesa, Ryszarda Kapuścińskiego, Czesława Miłosza, czy  ks. Józefa Tischnera) z sukcesami rynkowymi. Znak to także miejsce spotkania licznych środowisk naukowo-artystycznych, politycznych i biznesowych, które od lat wyznaczają standardy życia intelektualnego i publicznego w Polsce. 

Instytutu Tertio Millennio 

tertio millennio logo

Instytut Tertio Millennio został założony w 1995 roku przez dominikanina Macieja Ziębę OP, a jego powstanie było związane z ogłoszeniem przez Jana Pawła II Listu Apostolskiego Tertio Millennio Adveniente (1994). Instytut  jest miejscem intensywnej refleksji nad nauczaniem papieża Jana Pawła II. W swojej działalności Instytut stara się umożliwić dyskusję między różnymi środowiskami i grupami, które pomimo rozbieżności poglądów i różnorodności doświadczeń łączy troska o dobro wspólne. Instytut organizuje m.in. debaty, kolokwia, seminaria i szkolenia poświęcone społecznemu nauczaniu Jana Pawła II, a także prowadzi prace badawcze w dziedzinach związanych z naukami społecznymi.

Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Lewiatan logo

Konfederacja Lewiatan skupia w związkach regionalnych i branżowych ponad 3900 firm zatrudniających w sumie ponad 750 tys. osób. Jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Należy do organizacji BUSINESSEUROPE - będącej reprezentantem interesów przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej,  Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE. PKPP Lewiatan aktywnie zmienia rzeczywistość, w której działają polscy przedsiębiorcy. Bierze udział w pracach legislacyjnych i wspiera codzienną działalność gospodarczą jej członków, m.in. przez doradztwo, organizowanie szkoleń i interwencje w sprawach bieżących problemów pracodawców, jednocześnie inwestuje w przyszłość – angażując się głównie w projekty edukacyjne i promując społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR).