Organizacja Roku Akademickiego 2018/2019

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie:

 

1) semestr zimowy: 01.10.2018 – 3.03.2019 r.,

2) semestr letni: 4.03.2019 – 30.09.2019 r. w tym przerwa wakacyjna: 15.07.2019 r. – 31.08.2019 r.

 

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych: 

WSZYSTKIE Kierunki

semestr zimowy

semestr letni

zajęcia dydaktyczne

05.10.2018 – 25.01.2019

4.03.2019 – 14.06.2019**

ferie świąteczne

21.12.2018 – 2.01.2019

18.04.2019 – 23.04.2019

okres egzaminów i zaliczeń:

terminy podstawowe

26.11.2018 – 08.02.2019

29.04.2019 – 30.06.2019

terminy poprawkowe

10.12.2018 – 22.02.2019

02.09.2019 – 13.09.2019

wakacje

01.07.2019 – 30.09.2019

 ** studenci studiów I stopnia - trzeci rok studiów oraz studenci studiów II stopnia - drugi rok - mają zajęcia dydaktyczne do 07.06.2019 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych oraz dni z godzinami wolnymi od zajęć bez obowiązku ich odrabiania:

• 31.10.2018 i 2.11.2018 – przed i po świętem Wszystkich Świętych,

• 18.04-19.04 i 23.04.2019 (czwartek, piątek i wtorek) – Święto Wielkiej Nocy,

• 02.05.2019 – między Świętami 1 i 3 Maja

 

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 dla studentów studiów niestacjonarnych:

Wszystkie kierunki

semestr zimowy

semestr letni

zajęcia dydaktyczne

06.10.2018* – 3.03.2019

16.03.2019 – 07.07.2019

ferie świąteczne

21.12.2018 – 02.01.2019

18.04.2019 – 23.04.2019

okres egzaminów i zaliczeń

 

terminy podstawowe

08.12.2018 – 10.03.2019

11.05.2019 – 14.07.2019

terminy poprawkowe

12.01.2019 – 31.03.2019

01.09.2019 – 15.09.2019

wakacje

15.07.2019 – 30.09.2019

* termin nie dotyczy studentów 1 semestru studiów II stopnia - termin rozpoczęcia zajęć: 13.10.2018.

 

Studentów studiów niestacjonarnych obowiązują następujące terminy zjazdów:

semestr zimowy

semestr letni

06-07.10.2018

16-17.03.2019

13-14.10.2018*

30-31.03.2019

27-28.10.2018

13-14.04.2019

24-25.11.2018

27-28.04.2019

07-09.12.2018

11-12.05.2019

18-20.01.2019

25-26.05.2019

02-03.02.2019

08-09.06.2019

16-17.02.2019

22-23.06.2019

02-03.03.2019

29-30.06.2019

 

06-07.07.2019

*termin pierwszego zjazdu 1 semestru studiów II stopnia

 

Studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe obowiązują następujące terminy zjazdów:

semestr zimowy

semestr letni

20-21.10.2018

23-24.02.2019

03-04.11.2018

09-10.03.2019

17-18.11.2018

22-24.03.2019

30.11, 01-02.12.2018

06-07.04.2019

14-16.12.2018

17-19.05.2019

11-13.01.2019

01-02.06.2019

26-27.01.2019

15-16.06.2019

08-10.02.2019

29-30.06.2019

 

06-07.07.2019

 

Studentów studiów podyplomowych obowiązują następujące terminy zjazdów:

semestr zimowy

semestr letni

20-21.10.2018

23-24.02.2019

03-04.11.2018

09-10.03.2019

17-18.11.2018

23-24.03.2019

01-02.12.2018

06-07.04.2019

15-16.12.2018

18-19.05.2019

12-13.01.2019

01-02.06.2019

26-27.01.2019

15-16.06.2019

09-10.02.2019

29.06.2019

 

W uzasadnionych przypadkach na studiach niestacjonarnych (np. wymagania organizacyjne) dopuszczalna jest organizacja zajęć w terminach zjazdów dodatkowych, poza obowiązującymi dla danego kierunku.