СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ

В нашому університеті, від початку його існування активно діють декілька наукових гуртків, які завдяки діяльності осіб, які їх створили постійно розвиваються і в рамках яких реалізуються різноманітні неповторні проекти.

Театральний гурток
Гурток Синології
Гурток Менеджменту
Гурток PR
Інститут досліджень цивілізацій 

ГУРТОК ЛІНГВІСТІВ ЄУ

Гурток Лінгвістів ЄУ об ‘єднує особи, які цікавляться іноземними мовами. Серед учасників є зацікавлені перекладом, міжнародною комунікацією і лінгвістикою. Члени гуртка займаються організацією семінарів, лекцій і культурознавчих заходів. Також беруть участь в реалізації різноманітних міжнародних проектів. Опікун гуртка: др Кларінда Кальма, др Міхал Хоінський

НАУКОВИЙ ГУРТОК ІНСТИТУТУ ДОСЛІДЖЕНЬ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

Науковий Гурток Інституту Досліджень Цивілізацій створений для всіх кого цікавить світ, інші цивілізації та екзотичні культури. Гурток займається розвитком багатокультуровості і діалогу між народами. В рамках зустрічей учасники займаються реалізацією проектів, проведенням культурознавчих міжнародних проектів, співпрацею з позаурядовими організаціями. Керівник гуртка: Міхал Футира

Фотогурток „Апаратчик”

Гурток діє від 2003/2004 навчального року. Його мета – це розвиток творчих зацікавлень членів гуртка, а також розвиток технічного вміння використовувати фотографічний апарат. Учасники вчаться обробляти фотографії, досконало робити і опрацьовувати цифрову фотографію. Додатково, учасники поширюють свої теоретичні знання. Гурток організовує виставки праць учасників, а також фотоконкурси та майстер-класи. Керівник…

Студентське душпастирство ЄУ

Студентське Душпастирство Європейського Університету – це місце, яке створено студентами, наковими працівниками і душпастирями. Головна ціль – створення простору для студентів, які прагнуть вчитися відповідальності, сторення власних ініціатив, функціонування в групі. Така діяльність – це головний фундамент для нових ідей і для нової евангелізації.